Surgeon Search Results

Displaying results near japan.
Ken Arashiro, MD, PhD
Ken Arashiro, MD, PhD

Ken Arashiro, MD, PhD

Times Bldg. 6F, 2-2-2 Kumoji, Naha,
Okinawa Prefecture, JAPAN, 900-0015

Kotaro Yoshimura, MD
Kotaro Yoshimura, MD

Kotaro Yoshimura, MD

Department of Plastic Surgery,
Jichi Medical University, 3311-1,
Yakushiji, Shimotsuke, 8, Tochigi, 13,
JAPAN, 329-049

Yukio Shirakabe, MD
Yukio Shirakabe, MD

Yukio Shirakabe, MD

5-17-16-B1 Roppongi, Minato-ku, Tōkyō-to,
JAPAN, 106-0032